Naplno oslavujte život

Život je tu, tak počujte všetko


Pochopenie straty sluchu

Strata sluchu je na začiatku nepostrehnuteľná. Aj obyčajné rozhovory môžu byť veľmi únavné pre ľudí so stratou sluchu. Mnoho bežných činností sa postupne stáva zložitejšími. Rozhovory s milovanými, stretnutia, rozhovory po telefóne a pozeranie televízie sa stávajú výzvou. V mnohých prípadoch sa ľudia so stratou sluchu stiahnu a spoločensky sa začnú izolovať. Kvalita života sa znateľne zníži. Strata sluchu môže mať mnoho príčin.

Ale vo väčšine prípadov sa dajú úspešne vyriešiť.

Do not delete or try edit this element


Vyskúšajte si 3-minútový online test sluchu

Účelom tohto testu nie je nahradiť konzultáciu u odborného lekára, ale poskytnúť Vám prostredníctvom Phonak online testu rýchlu a užitočnú spätnú vazbu o stave Vášho sluchu. 

Urobte prvý krok

Urobte si odhad svojho sluchu.

 • Keď sledujete televíziu s inými, zosilňujete si hlasitosť viac ako oni, aby ste rozumeli hovorenému slovu?
 • Žiadate často ľudí, aby Vám zopakovali, čo hovorili?
 • Máte pocit, že ľudia okolo Vás šepkajú alebo nehovoria zrozumiteľne?
 • Máte často problém porozumieť konverzácii v hlučnom prostredí, alebo keď iní ľudia hovoria v rovnakom okamihu?
 • Spýtali sa Vás niekedy členovia rodiny, kolegovia, priatelia, či nemáte problém so sluchom?
 • Obmedzujete účasť na večierkoch a spoločenských stretnutiach, pretože je tam je príliš veľký hluk, alebo preto, že nepočujete, čo ľudia hovoria?
 • Stáva sa Vám často, že počas konverzácie pri jazde autom, v reštaurácii alebo inom hlučnom mieste prepočujete, čo bolo povedané?
 • Cítili ste stres alebo ste boli unavený, keď ste museli dlho hovoriť alebo venovať pozornosť dlhotrvajúcemu počúvaniu ?
 • Potrebujete sedieť blízko reproduktorov pri pracovných rokovaniach, bohoslužbách alebo pri stole, aby ste lepšie rozumeli?
 • Stáva sa Vám často, že máte problém s počúvaním a porozumením toho, čo Vám ľudia hovoria, keď s nimi nemáte priamy očný kontakt?
 • Je pre Vás často ťažké lokalizovať, odkiaľ zvuk prichádza?

Ak ste na niektorú z nasledujúcich otázok odpovedali ÁNO, je možné, že trpíte stratou sluchu. Požiadajte poskytovateľa načúvacích prístrojov, aby Vám urobil dôkladný test sluchu a poradil Vám.

Na vykonanie odborného testu sluchu, kontaktujte najbližšieho odborníka.Do not delete or try edit this element